Exchange All You Not Use and Used.

กิจกรรม Exchange เป็นกิจกรรมที่เรา เพื่อน นอต.๖ และเพื่อนสิงห์ดำ๒๓ บางคน ได้ร่วมกันคิดขึ้น เพื่อหากิจกรรมอะไรสักอย่างมาไว้รองรับเมื่อคราวที่จะต้องเกษียณอายุราชการตัวเอง ออกมาอยู่กับบ้าน ไม่มีงานทำ ทั้งๆ ที่ยังไม่แก่พอที่จะหยุดพักผ่อน ยังอยากจะมีเรื่องวุ่นนิดหน่อยให้คิด ไม่เหงา ไม่ว่าง มีการฝึกสมองเล็กน้อย ช่วยเรื่องความจำ ..... ทั้งนี้ก็ได้เห็นว่า ระหว่างที่ได้ทำงานอยู่ ก็ได้สรรหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้มามากมาย บางอันใช้การไม่ค่อยดีก็เก็บไว้หาใหม่ บางอันเสียนิดหน่อยก็ซื้อหาใหม่ บางอันก็มีคนให้มาบ้าง กว่าสามสิบปี ก็คงจะรกบ้านพอสมควรถ้าไม่รุทิ้งไปบ้าง ที่ยังเหลืออยู่ก็คงเป็นเพราะเสียดาย เพราะยังพอใช้ได้ แต่ไม่มีโอกาศใช้ เพราะของใหม่หน้าตาจุ๋มจิ๋ม ใช้ดีกว่า ก็เลยยังเก็บไว้อยู่นั่นเอง


 

 

เดิมนั้นคิดว่าจะต้องหาสถานที่เก็บสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้รวมกัน เพื่อให้ผู้ต้องการมาเลือกหาเอาไป แต่ในปัจจุบันนี้ วิทยาการก้าวหน้าไปมาก เราสามารถส่งภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอสิ่งของของเราไปได้ทุกแห่งหน เมื่อผู้มีความต้องการพอใจก็จะตกลงแลกเปลี่ยนหรือซื้อหาเอาไป โดยการส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับขนส่งพัสดุต่างๆที่มีให้บริการ

Additional information