Bird in Thailand

ข้อมูลมีมาว่า นกในประเทศไทยเรามีถึง หนึ่งพันชนิดแล้ว(อาจจะยังไม่รับรองครบ) และบอกว่าเป็นนกประจำถิ่น 567 ชนิด นอกนั้นเป็นนกอพยพ
คนทั่วไปคงจะงงๆ เยอะจัง  อย่าว่าแต่นกอพยพเลย ไอ้ 567 ชนิดนั้น มันมีอะไรบ้าง ต้องไปเปิด เบิร์ดไกด์ดูเอาเอง 70 วงค์ มีวงค์ย่อยด้วย

Additional information