2 U I OPen My Mind เปิดใจให้กัน

 ในสังคมออนไลน์ปัจจุบัน เรากำลังเรียกร้องความจริงใจ ในการติดต่อสือสารกัน ด้วยตัวตนที่แท้จริง ปราศจากการหลอกลวง ยืนอยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่จะรู้จักกันอย่างถูกต้อง เป็นความจริง ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจของแต่ละฝ่าย ไม่มีการผิดพลาด เพราะได้รับข้อมูล ตรงกัน เหมือนกัน เป็นความจริงอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีปิดบัง


 

Register to read more...

Additional information