2 U I OPen My Mind เปิดใจให้กัน

 ในสังคมออนไลน์ปัจจุบัน เรากำลังเรียกร้องความจริงใจ ในการติดต่อสือสารกัน ด้วยตัวตนที่แท้จริง ปราศจากการหลอกลวง ยืนอยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่จะรู้จักกันอย่างถูกต้อง เป็นความจริง ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจของแต่ละฝ่าย ไม่มีการผิดพลาด เพราะได้รับข้อมูล ตรงกัน เหมือนกัน เป็นความจริงอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีปิดบัง


 

 

เว็บไซท์แห่งนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อที่จะกระทำการปฏิสัมพันธ์กัน อย่างตรงไปตรงมา ด้วยตัวตนที่แท้จริง ด้วย หัวใจที่เปิดกว้าง สำหรับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียน 2 You I Open My Mind เปิดใจให้กัน

Additional information