CU Freshy 13

ในปี ๒๕๖๓ จะเป็นปีที่ น้องใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะมีอายุครบ ๕๐ ปี ที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พวกเราจะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อความสนุกสนาน บันเทิงใจแก่พวกเราเอง เพื่อตอบแทนมหาวิทยาลัยของเรา และเพื่อตอบแทนสังคม ที่ให้โอกาสเราได้รับการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    Continue reading “CU Freshy 13”

BIRD

นกในเมืองไทย มีพบแล้ว ๑พันกว่าชนิด เป็นนกประจำถิ่น สามร้อยกว่าชนิด นอกนั้นเป็นนกอพยพเข้ามา ทำรังวางไข่ หาอาหารในฤดูหนาว หรืออพยพผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย จะมีรายงานการพบนกอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งก็ได้มาจากสมาชิก ที่ออกไปดูนกในพื้นที่ต่างๆ เมื่อพบก็รายงานเข้ามายังสมาคมฯ นกที่พบในพื้นที่ใด ก็มักจะมีอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นประจำ แม้จะเป็นนกอพยพก็ตาม ถ้าเคยบินผ่านในเส้นทางไหน ก็มักจะใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำ ตามจุดที่นกบินผ่านและแวะพัก จะมีผู้ที่นิยมชมชอบการดูนก ไปส่องกล้องดูและถ่ายภาพอยู่ประจำ เช่นจุดดูเหยี่ยวอพยพที่ จ.ชุมพร และ จ.นครนายก จุดดูนกชายเลนที่แหลมผักเบี้ย เป็นต้น

ทำเนียบรุ่น สิงห์ดำ ๒๓

ทำเนียบนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓

            รัฐศาสตร์
ที่     ชื่อ-สกุล                        ที่อยู่                 ตำบล                        จังหวัด             รหัส                    โทรศัพท์            

1 คุณกมล ฐิติบุญสุวรรณ    843/65-66 ซ.ตลาดใหม่ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
081-861-4510, 038-279-757-9

2 คุณกมลทิพย์ พรหมาสา   16/29 เกษตรนิเวศน์ ถ.แจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-574-5574
3 คุณกมลนุช ผลโภค   15/1 ซ.ศูนย์วิจัย 8 ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ 10310
089-255-2531, 02-718-0294

4 คุณกฤษฎา นิลโกสิตย์  25/8 ซ.กิตติขจร 2 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
081-319-9268, 02-589-2165

5 คุณกิตติมา เรืองพานิช   4025 S.W.T. Street Miami, FL, USA 33134
Continue reading “ทำเนียบรุ่น สิงห์ดำ ๒๓”

สวัสดี เพื่อน ด้วยการเปิดใจให้กัน

เพื่อนในสังคมออนไลน์ มีมากมายหลากหลาย ทั้งพื้นภูมิเบื้องหลัง สถานภาพในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในใจ เมื่อการพบปะ ปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หาได้รู้กันไม่ว่า แต่ละคนมีความเป็นมาอย่างไร นอกจากจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปนานๆ ถึงกระนั้น แต่ละคนก็ยังคงมี พื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครมาล่วงรู้อยู่ ไม่มากก็น้อย น้อยคนที่จะสัมพันธ์กันอย่างหมดหัวใจ ใส่กระเป๋าเดียวกันได้ หากยังคงเป็นเพื่อน Continue reading “สวัสดี เพื่อน ด้วยการเปิดใจให้กัน”