BIRD

นกในเมืองไทย มีพบแล้ว ๑พันกว่าชนิด เป็นนกประจำถิ่น สามร้อยกว่าชนิด นอกนั้นเป็นนกอพยพเข้ามา ทำรังวางไข่ หาอาหารในฤดูหนาว หรืออพยพผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย จะมีรายงานการพบนกอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งก็ได้มาจากสมาชิก ที่ออกไปดูนกในพื้นที่ต่างๆ เมื่อพบก็รายงานเข้ามายังสมาคมฯ นกที่พบในพื้นที่ใด ก็มักจะมีอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นประจำ แม้จะเป็นนกอพยพก็ตาม ถ้าเคยบินผ่านในเส้นทางไหน ก็มักจะใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำ ตามจุดที่นกบินผ่านและแวะพัก จะมีผู้ที่นิยมชมชอบการดูนก ไปส่องกล้องดูและถ่ายภาพอยู่ประจำ เช่นจุดดูเหยี่ยวอพยพที่ จ.ชุมพร และ จ.นครนายก จุดดูนกชายเลนที่แหลมผักเบี้ย เป็นต้น