สวัสดี เพื่อน ด้วยการเปิดใจให้กัน

เพื่อนในสังคมออนไลน์ มีมากมายหลากหลาย ทั้งพื้นภูมิเบื้องหลัง สถานภาพในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในใจ เมื่อการพบปะ ปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หาได้รู้กันไม่ว่า แต่ละคนมีความเป็นมาอย่างไร นอกจากจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปนานๆ ถึงกระนั้น แต่ละคนก็ยังคงมี พื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครมาล่วงรู้อยู่ ไม่มากก็น้อย น้อยคนที่จะสัมพันธ์กันอย่างหมดหัวใจ ใส่กระเป๋าเดียวกันได้ หากยังคงเป็นเพื่อน ถ้าเป็นคูชีวิต แต่ละคนต้องพยายามทำให้ได้ เพื่อความยั่งยืนในชีวิตคู่ การปิดบังบางอย่าง เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนตัว จะไม่เป็นปัญหาใดในความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่หากผู้ปิดบัง มุ่งหวังประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นอันตรายที่ควรระวัง การเรียนรู้เพื่อที่จะทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล จึงมีความจำเป็น มิใช้เพื่อหาประโยชน์จากเขา แต่เพื่อให้เราได้รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติ และหาทางแก้ไขได้ โดยไม่เกิดความเสียหายที่รุนแรง เรื่องต่างๆเหล่านี้ มีบอกกันต่อๆมาอยู่มากครั้งแล้ว แต่ทำไมบางคนถึงละเลยไปได้ นั่นเพราะตนเองมีความบริสุทธฺ์ใจเป็นอย่างมาก ต่อฝ่ายตรงข้าม ประการหนึ่ง และอะไรเล่าที่ทำให้มีสิ่งมาบดบังดวงตาของเรา ไม่ให้เห็นตามความเป็นจริง เกิดการขาดสติ ยั้งคิด ถ้าไม่ใช่ ความหลง โกรธ โลภ กิเลศหยาบๆ ที่ตัดไม่หมดนั่นเอง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *