ทำเนียบรุ่น สิงห์ดำ ๒๓

ทำเนียบนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓

            รัฐศาสตร์
ที่     ชื่อ-สกุล                        ที่อยู่                 ตำบล                        จังหวัด             รหัส                    โทรศัพท์            

1 คุณกมล ฐิติบุญสุวรรณ    843/65-66 ซ.ตลาดใหม่ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
081-861-4510, 038-279-757-9

2 คุณกมลทิพย์ พรหมาสา   16/29 เกษตรนิเวศน์ ถ.แจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-574-5574
3 คุณกมลนุช ผลโภค   15/1 ซ.ศูนย์วิจัย 8 ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ 10310
089-255-2531, 02-718-0294

4 คุณกฤษฎา นิลโกสิตย์  25/8 ซ.กิตติขจร 2 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
081-319-9268, 02-589-2165

5 คุณกิตติมา เรืองพานิช   4025 S.W.T. Street Miami, FL, USA 33134
6 คุณกิตติกูร โฆษพันธ์     ถึงแก่กรรม
7 คุณกิตติศักดิ์ ลิ่มปิติกุล    103/7 ซ.หมู่บ้านตราชูนิเวศน์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
02-884-8914
8 คุณสุติกร ประนิช   221/5 ลาดพร้าว 107 กรุงเทพฯ 10240
02-373-0140
9 คุณเกรียงศักดิ์ บูรณปัทมะ   145 นวธานี ซ.3 ถนนเสรีไทย หมู่บ้านนวธานี สุขาภิบาล2 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
081-802-4905

10 คุณเกษม ลิมปานนท์   169 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ถนนเสนานิคม1 ซอย40 แยก8 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
081-917-9690, 02-570-4535

11 คุณแกมทอง อินทรัตน์   21/9 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10240
12 คุณโกเวทย์ คุณารักษ์     ถึงแก่กรรม
13 คุณโกวิท ธรรมบำรุง    ถึงแก่กรรม
14 คุณกำแหง วิชิตพันธุ์    ถึงแก่กรรม
15 คุณไกรรพ พนมไพรรัตน์
081-834-6602

16 คุณงามมาส สุวรรณทัต      ถึงแก่กรรม
17 คุณจักริน ฉายะพงษ์   88/58 พาร์โก้ คอนโดมิเนียม ถ.นางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
087 485 1290

18 คุณภัทริกา (จันทรพันธ์) จรุงวัฒน์   654/17 ถ. ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02-276-1865

19 พลโทจิระชัย เกียรติประจักษ์   102/3 ซ.พิมล ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
081-361-8505

20 คุณจิตเกษม ปันยารชุน   ถึงแก่กรรม
21 คุณฉัตรทอง เวปุลละ   555 ซ.เอื้อพัฒนา 26 ถ.พัฒนาการ 58 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
081-836-0211, 02-322-8456-9

22 คุณไฉไล บุญชอบ   199/7 ซ.ชินเขต 1/33 ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
085-846-7986

23 คุณชลอ ใบเจริญ   195 ถนน อดุลธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง                                                   089-254-8732, 089-203-1535, 038-616-666

24 คุณชวลิต ทรัพย์ประเสริฐ 162 ถ.อมรเดช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
089-171-1125, 02-395-0418

25 คุณชวลิต ธูปตาก้อง          081-865-2493
26 คุณชัยพร นาคะสาทิศ      ถึงแก่กรรม

27 คุณชาญชัย แสวงศักดิ์   176/18 ซ.สุขุมวิท 16ถ. สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ1 0110
02-258-1757

28 คุณชาญวิทย์ ปรัชญายศ   223/55 ม.7 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
081-563-3555

29คุ ณชูศักดิ์ มณีชยางกูร   ถึงแก่กรรม
081-911-6682, 02-281-0472

30 คุณฐากูร ดิษฐอำนาจ    180 สุขุมวิท 65 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
081-312-6160, 02-391-3561

31 คุณณัฐ ชาติวัฒนศิริ

32 คุณณิติมา ลิมังกูร   636 ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

33 คุณดวงใจ ศิริสมรรถการ   10/8 ซ.ลาดปลาเค้า 78 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม                                    02-522-2601

34 น.ท.ดุสิต น้ำฝน   800/127 ซ.ปาร์ค 1/5 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
081-704-7334, 02-536-5506

35 คุณเดชา แจ่มพึ่ง   127/13 หมู่บ้านกาญจนานิเวศน์ ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางระมาด ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-448-1802, 02-448-2047

36 คุณเตือนใจ ดีเทศน์   252 ม.1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                           081-558-0707, 086-189-9816

37 คุณทยาวดี เจริญวิศาล   35 ซ.ยาสูบ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-272-3341

38 คุณทวีศักดิ์ ประสิทธิโศภิน                                                                                                               081-585-8079

39 คุณทองคำ พันธุ์พฤกษ์   293/226 ม.4 หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
086-526-1688

40 คุณทัศนีย์ วิเชียรเจริญ   126/11 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
02-279-5070

41 คุณเทียนชัย มัฆมาน   29 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
02-437-7600

42 คุณธนัน อนุมานราชธน   81 ม. 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
081-681-1665

43 คุณธนียะ กระต่ายทอง

44 คุณธเนศวร์ เจริญเมือง
053-810-846

45 คุณนงเยาว์ พหลเวชช์   900/37 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ กรุงเทพฯ 10310
02-690-2961, 02-276-4233

46
คุณนพดล ศรีสุข
148 ม.4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
21140
081-996-5795
ไม่มีรูป•
47
คุณนิคม ปิ่นแก้ว
ถึงแก่กรรม
234/12 หน้าพาราไดร์ อาร์ แคร์

ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

84110
081-479-3178, 074-286-389

48
พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์
134/61 หมู่บ้านสินธรา
ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
11130
081-868-2323, 02-447-5920

49
คุณบังอร ถ้ำสุวรรณ
3/19 ซอยโชคชัย4 ลาดพร้าว
บางกะปิ
จ.กรุงเทพ
10240
081-684-0981, 02-514-2631

50
คุณบารนี เลิศไพศาล
222 ม.1 ซอยสุขุมวิท 17
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10270
089-838-8830, 038-286-842

51
คุณบลูยง เธียรอนันต์
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
52
คุณประพันธ์ ทองคำเปลว

081-799-0863
ไม่มีรูป•
53
คุณประวิช ศรีวิลัย
649/5 หมู่บ้านบดินทรรักษา
ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง
บางกะปิ กรุงเทพฯ
10310
081-655-7256, 02-539-6100

54
คุณปราโมทย์ วัตรศรีวานิช
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
55
คุณปิยะ ภะรตะศิลปิน
ถึงแก่กรรม

089-973-9820

56
คุณปรีดา ไชยารัตน์
402/1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา1 ซ.อุเทน 20
ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ
10240
02-375-6944

57
คุณพจนีย์ เมฆประยูรทอง
54 ซอย 8
ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ
10110
02-253-2573

58
พ.ต.อ.พนม เหลืองอ่อน
3เทวมงคล8 ตำบลตะพานหิน
อำเภอตะพานหิน

จังหวัดพิจิตร
66110
089 707 5570

59
คุณพนิดา จิรชวาลา

60
คุณพรชัย โศภิษฐ์พงศธร
4112 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 ปัจจุบันอยู่นิวซีแลนด์
02-642-9684

61
คุณพรชัย แสงอรุณ
62/367 หมู่บ้านเสนานิวเวศน์ โครงการ 2
จระเข้บัว บางกะปิ
กรุงเทพฯ

02-680-3072

62
คุณพัลลภ ศรีภา
2/19 ถนนรามคำแหง
ตำบลหัวเดียด

อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
63000
083 547 26 23

63
คุณพาณี รัตนสัมพันธ์
55/44 เลอซาโต ซ.ศูนย์วิจัย 14
ห้วยขวาง ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ
10310
086-786-2910, 081-611-1884

64
คุณพุทธพร จูวงศ์
8/1 ซ.พหลโยธิน 25 ถ.พลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ
10900
084-118-7781
ไม่มีรูป•
65
ดร.ไพรแก้ว พงศ์วาภัย
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
66
คุณโพสา เพชรมีชัย
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
67
คุณภานินี สมุทรเสน
256 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี)
ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
10310
089-921-9105, 02-539-2829

68
พล.ต.ต.มณฑล มีอนันต์
5/1 หมู่ที่9 ซอยวัดนาคราช
ตำบลบางพลี อำเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ
10560
081-887-7418

69
คุณมนตรี ภักดี
ถึงแก่กรรม
1 หมู่1 ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง
สตูล
91130
081-897-9885
ไม่มีรูป•
70
พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์
250/284 ม.กรีนวิลล์ ถ.พุทธมลฑลสาย2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ
10170
0919 423 640

71
คุณมานพ เมฆประยูรทอง
รุ่น22

ไม่มีรูป•
72
พ.ต.อ มานิต สูงประสิทธิ์
280/2 เพชรเกษม 96
บางแค
กทม.
10160
081-579-7217

73
คุณมาริสา เชาว์พฤติพงศ์
96/11 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์
ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กทม.
10530
081-927-0211, 02-956-6269

74
คุณยรรยง เรียงวัฒนสุข
59/409 ซ.ป.ผาสุข 3 ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ
10170
081-567-2210

75
คุณดำรงเดช ประมิติธนการ
26 ซ.น้อมจิต ถ.ริมคลองประปา
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
10800
081-658-7171, 02-913-8023

76
คุณยุพดี สมบัติพิบูลย์
72 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 3
แขวง/เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
10310
081-343-8383, 02-296-2895

77
คุณพรรณอนงค์ วินิจเถาปฐม
82/32 ม.10 ต.บางกร่าง
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
02-903-5583-5

78
คุณรัมภา เตชะศรีสุธี
ห้องภาพสุวรรณ เลขที่ 1-3
บางขุนพรหม
กรุงเทพฯ
10200
02-282-5653

79
คุณรัศมี ไชยนนทน์
41 ซ.ฟาร์มวัฒนา ถ.พระราม 4
พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพฯ
10110
081-866-9515, 02-390-0237

80
คุณรุ่งราวรรณ ศักดาพร
ไดมอนด์เพลส 44/12 ม.1
ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50310
081-992-8480

81
คุณลาวัลย์ อื้อสัมพันธกิจ
30/364 ซ.อินทรามระ 49
ถ.สุทธิสาร ห้วยขวาง
ดินแดง กรุงเทพฯ
10400
081-553-4433, 02-277-9322

82
คุณวรรณี ศิวยาธร
82/4 สุขุมวิท 31
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
02-261-0699

83
คุณวรรโณ ภักดี
ถึงแก่กรรม
39/163 ซ.เรวดี 68 ถ.ติวานนท์
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
089-239-4897, 02-527-3827

84
คุณวัชรี เฉลิมช่วง
635 มิตรภาพ 3 สุขุมวิท 77
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ
10250
02-321-0817

85
คุณวันชัย เจียมโชติพัฒนกุล
35/96 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ
10400
089-991-2389
ไม่มีรูป•

คุณวัลภา สงวนศักดิ์
237/50 ซ.ศรีอัมพร พหลโยธิน32
บางเขน ซ.เสนานิคม
กรุงเทพฯ
10900
081-809-0852, 02-579-2034

87
คุณวิชัย นิมิตรมงคล
084 หมู่ 3

ต. บ้านนา อ. บ้านนา
จ. นครนายก

081-867-6077, 081-936-4139

88
คุณวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
77/91 ซ.3 ถ.ลาดพร้าว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900
081-847-8471, 02-158-1431

89
คุณวิโรจน์ เกียรติดำรง
166 ถ.พโลรังฤทธิ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
0899457775

90
คุณวิศาล เพชรคง

081-956-2470

91
คุณวีณา ศิริศรีษรชัย
118/1 ถ.ยมราชสุขุม
ป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ
10100
02-222-7313
ไม่มีรูป•
92
คุณวีรชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
78/168 เทศบาล2 ซ.หมู่บ้านดิเอมเมอร์รัลด์พาร์ค 3
หมู่ 2 ต.บางพลับ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
089-7907295, 02-924-2562

93
คุณวีรนุช พลนิกร
51 พหลโยธิน ซ.9
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ
10400
02-279-2235
ไม่มีรูป•
94
ม.ล.ศิริวลัย เกษมสันต์
4/942 ซ.34 หมู่บ้านสหกรณ์คลองกุ่ม
ถ.สุขาภิบาล2 บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
10240
081-208-1428, 02-379-7378

95
คุณเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
135/134 ม.3 (บ้านในฝัน 1)
ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงราย
50100
087-177-1945

96
คุณศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ
9/147 พิมานธาณี
อำเภอเมือง
จ.ขอนแก่น

081-057-1137, 043-220-208

97
คุณศิริกาญจน์ สันติธวัช
2/12 Giles Street
Toorak Garden
SA, Australia
5065
Sirikan51@hotmail.com

98
คุณสงัด คุ้มกุมาร
ถึงแก่กรรม
55 ถ.ทักษิณเมืองทอง 2 หมู่บ้านทักษิณเมืองทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
90110
089-657-8410, 074-211-541

99
คุณสยุมพร ลิ่มไทย
654 ซอย 22 ถ. สุขาภิบาล
คลองจั่น
บางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240
02-510-4801, 089-203-0457,02- 377-0855

100
คุณสมชาย รัตนไทย
776 ม.8 ต.ลำนารายณ์
อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
15130
080-937-0781

101
คุณสมถวิล จรรยาวงษ์
95/2 ซ.เอกมัย 3
ถ.เอกมัย สุขุมวิท 63
กรุงเทพฯ
10110
081-848-9833, 02-392-6318

102
พ.ต.อ.สมบัติ ฉายาปัญจะ
97 ม.2 ต.บางบ่อ
อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
10560
087-919-3282

103
คุณสมพงษ์ อัศวสันติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีรูป•
104
คุณณัฐสุภา เขียวเม่น
141 ม.6 ซ.วัดนครอินทร์
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
02-562-5948, 02-621-0213

105
คุณสมพร ใช้บางยาง
55/75 อาคารเลอชาโต ซ.ศูนย์วิจัย14
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10310
081-830-2203, 089-927-6776

106
คุณสมโภชน์ สิทธิเวช
18 ถ.วิชยา
ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
081-826-4648

107
คุณสมศักดิ์ พิรุณรักษ์
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
108
คุณสมศักดิ์ ลอพิทักษ์วงศ์
23/237 โชคชัย4 ซอย 59
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
10230
081-425-8500

109
คุณสมศรี แจ่มจรัสศรี
33/1024 ซ.โชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ
กรุงเทพฯ
10230
081-317-5482, 02-538-4409

110
คุณสันชัย ประเสริฐสุวรรณ
83/28 ม.1 ต.สาลี
อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
72150
086-305-7376

111
คุณสันโดษ เต็มแสวงเลิศ
641 ม.บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช46
ถ.สุขุมวิท77 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10600
081-261-7658, 02-321-3755

112
คุณสายธาร กาญจนะวสิต
327 ซ.สันนิบาตเทศบาล
ถ.ลาดพร้าว ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
085-123-2421, 02-930-6772

113
คุณสิริวุฒิ หงษ์พานิช
ถึงแก่กรรม
14 พหลโยธิน 63

แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน

กรุงเทพฯ

10220

02-521-3555

114
คุณสุกิจ อานุภาพ
37/2 ถนนสิงหวัฒน์
ตำบลบ้านหลุ่ม อำเภอเมือง
สุโขทัย
64000
(055) 258030
ไม่มีรูป•
115
คุณสุกิจ ตั้งศรีวงศ์
165/19 ม.1
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์

081-973-1216, .(056)223-167

116
คุณสุชาย ตรีรัตน์
60/29 ซอยจันทิมา 1
ถนนลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
10900

117
คุณสุธน เล็งเลิศผล
106 จรัลสนิทวงศ์ 96/2
จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
081-901-0147, 02-435-7743, 02-879-0736

118
คุณสุธี ณ ลำปาง
373 หลังกรมอู่ทหารเรือ
บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
081-860-7320, 085-911-4069, 02-411-0500

119
คุณสุปราณี พ่วงภักดี
64/230 ซ.ทรัพย์เจริญ
ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
10170
081-441-3440, 02-884-2879

120
คุณสุรปรีชา พ่วงภักดี
64/230 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี

กรุงเทพฯ
10170

121
คุณสุรพล สายพันธ์

122
คุณสุรพล แสงไชย
31 ซ.4 (ถ.พหลโยธิน)
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี
18000

ไม่มีรูป•
123
คุณสุรพันธุ์ บุณยมานพ
486 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ. ประชาชื่น
ลาดยาว บางเขน
กรุงเทพฯ
10900
02-585-7410
ไม่มีรูป•
124
คุณสุริยะ-คุณเสาวรีย์ จิระวิชิตชัย

คำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
24000

ไม่มีรูป•
125
คุณสุวดี กอวัฒนา
130/2 ซ.สาธร14 (สามภูมิ)
ถ.สาธรเหนือ บางรัก
กรุงเทพฯ
10500
081-816-4480

126
คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิษฐ์
217/106 ชั้น 24 อาคาร อโสตัลการ์เด้นท์
สุขุมวิท ซ.4 สุขุมวิท
กรุงเทพฯ

02-321-8193, 02-254-9564

127
คุณสุวิทย์ ขันธวิทย์
101/99 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี
ถ.เทศบาลสงเคราะห์
บางเขน กรุงเทพฯ
10900
081-810-1874, 02-589-8485

128
คุณสุรินทร์ สรงสระแก้ว
129/918 หมู่บ้านเพอเฟคเพลส
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย
อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
089-960-1097, 081-867-0704, 02-528-5318

129
คุณสุนทรี เกียรติประจักษ์
912 ตรอกข้าวเม่า
ถ.พรานนก บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
02-412-1129
ไม่มีรูป•
130
คุณเสน่ห์ เชาว์สุรินทร์
55/3 ม.5 ซอยอุดมสุข
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250
081-848-7376

131
คุณเสนีย์ สูงนารถ
96/122 ม.5
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
10220

ไม่มีรูป•
132
คุณเสรี ทองเทศ
91/474 ม.มณีรินทร์ ซ.ท่าอิฐ
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
02-924-6152, 02-924-5760

133
คุณเสรี ภวัครพันธ์
9/11 ซ.เพชรพลอย
ถ.สี่พระยา บางรัก
กรุงเทพฯ
10500
02-233-7013

134
คุณหรรษา ชาญลิขิต
4-632 ถ.สุขาภิบาล2
หมู่บ้านสหกรณ์ คลองกุ่ม
บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240

ไม่มีรูป•
135
คุณหาญชัย รักษ์บุญยวง
56 ซ.สบายใจ
ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10320
081-483-2540

136
คุณอดิศักดิ์ ใบเกษม
ถึงแก่กรรม

137
คุณอนิรุทธิ์ โปษะกฤษณะ
144 พร้อมจิต สุขุมวิท 39

กรุงเทพ
10110
081-916-5321, 02-258-8326

138
คุณธนัน (อภิชาต) จงจิตกมล
39/9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา
ซ.เพชรเกษม 4 แขวงหนอง ค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
10160

ไม่มีรูป•
139
คุณอภิชาต อบอุ่นสกุล
45/36 ม.พงษ์ศิริชัย4 เพชรเกษม81
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ
10160
081-399-2622, 02-629-8096

140
คุณอภิพรรณ วงษ์เพ็ญศรี
99/421 หมู่บ้านเศรษฐศิริ
วงแหวนรามอินทรา ถ.เสรีไทย
กรุงเทพฯ

081-909-5850

141
คุณอภิรัตน์ รัตนภราดร
97/43 ซ.เอกมัย45 ถ.เอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ
10150
081-835-7827
ไม่มีรูป•
142
คุณอรศรี พิรุณรักษ์
33/559 หมู่บ้าน ต.รวมโชค ซ.8
ถ.โชคชัย 4 ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
10230
086-043-0256, 02-539-1829

143
พ.ต.อ.อร่าม ขาวสะอาด
54 ซอยร่มเย็น ถ. จรัลสนิทวงศ์
บางอ้อ
บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
081-888-2161

144
คุณอัมพร เจริญผล
230 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 96/2
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ
10400
081-819-5108

145
คุณอิงอร ตั้งจิตต์สัตยา
17 ซอยแพร่งภูธร ถนนอัษฎางค์
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200
02-221-2016, 02-223-5061

146
ว่าที่ ร.ต.โอภาส เศวตมณี
291ซอยจรัญสนิทวงศ์89(กรุงธนพัฒนา)
ถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัดกรุงเทพฯ
10700
081-735-4990, 02-453-0230

147
คุณโอภาส ยิ่งเจริญ
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
148
พ.ต.อ.อิทธิศักดิ์ สุวรรณพานิช
7/14
ต.สูงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
081-664-4849, 038-614382

นิติศาสตร์
149
คุณกนกกัณฑ์ ศิริชนะ
160/220 หมู่บ้านเทพประทาน ม.5
ต.บางกรวย ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
089-119-8709

150
คุณกุรุพินท์ นิตยานันทะ
30/392 ม.ราชพฤกษ์ 2
ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
8000
089-874-1601, 07-531-7254

151
คุณกุสินี ทังสุบุตร
อยู่ต่างประเทศ

152
คุณเกริก วณิกกุล
59/63 สุขุมวิท 26
พระโขนง
กรุงเทพฯ
10110
02-283-5005

153
คุณคณิต สวัสดิมงคล
37/1 ม.10 ต.เหมืองง่า
อ.เมือง
จ.ลำพูน
51000
089-850-0215, 05-353-2292

154
คุณจิรวัธน์ โฆษะปัญญาธรรม
19/8 ม.3 ซ.ฤทธิ์เกษม(โชคชัย4)
ถ.ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
10230
02-570-9928

155
คุณเจริดรัตน์ หิรัญรัศ
72/1 ซ.สมปรารถนา
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ
10320
081-915-9485, 02-245-2055
ไม่มีรูป•
156
พ.ต.ท.ชัยนาท สาริกพันธ์

ต. อ.เมือง
จ.ลำปาง
000
081-951-0616

157
คุณชัยวัฒน์ นิตยาพร
18 ซ.ปุณณวิถี 31 (มิตรพัฒนา)
สุขุมวิท 101 บางจาก
พระโขนง กรุงเทพฯ
10260
083-600-3355, 02-311-1184, 02-741,7858

158
พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม
265 หมู่ 4 ถ.ฝาง-ท่าตอน
อ.แม่อาย

จ.เชียงใหม่
50280
081-882-2237, 053-844-4477

159
คุณชุติมา วงษ์ดนตรี(ไตรคุณ)
23 ม.2 ถ.พัฒนาการ
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ
10160
086-065-4867, 02-467-5918

160
รศ.ชุมพร ปัจจุสานนท์
477 สำโรงเหนือ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10270
02-394-2714
ไม่มีรูป•
161
คุณไชยยงค์ คงจันทร์
182/10 ซ.เพชรเกษม 30
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ
10160
081-828-4614, 02-457-5207, 02-458-0745

162
คุณทรงพร ก้อนแก้ว
80/102 ซ.5 ไทผานนท์ ถ.สนามบินน้ำ
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี

081-867-3198

163
ร.ต.อ. ธานี สินไชยกิจ
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
164
คุณธานิศ (ปัจจันตคาม) เกศวพิทักษ์
171/1 สุขุมวิท 47 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
10110
081-828-4041, 02-260-9999

165
คุณธีระศักดิ์ กาสาวพาณิชย์
1807/17 เจริญกรุง 69
แขวงยานนาวา เขตสาธร
กรุงเทพฯ
10120
02-212-6263

166
คุณนิค จันทรวิทูร
191/8 สัมมากร
รามคำแหง 112
กรุงเทพฯ

081-823-9922, 02-373-9922

167
คุณนงนารถ ทิพพงษ์ประภาส
210/57 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2
ถ.พัฒนาการ ประเวศ พระโขนง
กรุงเทพฯ
10250
089-672-0373, 02-321-2467

168
คุณบูรณ์ ฐาปนดุลย์

กรุงเทพฯ
10500
081-828-4546

169
คุณประชา คุณาชีวะ

081-706-3398

170
คุณประนอม มงคลพัฒนกุล
101/46 หมู่บ้านพงษ์เพชร
ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
11120
02-574-5930

171
คุณพงษ์ศักดิ์ พรรณราย
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
172
คุณพงษ์ศักดิ์ จิเนราวัต
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
173
คุณพรชัย วิทยพัฒนา

ไม่มีรูป•
174
คุณพรทิพย์ สุโข (อนิวรรตน์)
55/16 ซ.ประชาชื่น 38
บางซื่อ ดุสิต
กรุงเทพฯ
10800
02-589-2875
ไม่มีรูป•
175
คุณพิชัย กระเบา
141 ม.11 ต.หนองพอก
อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
45210
089-714-1625, 043-579-184

176
คุณพิทักษ์ ฉันทประยูร
475 ตรอกวานิช 1 สำเพ็ง
สัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
10100
081-300-2433, 02-221-2602

177
คุณกรวุฒิ (เพริศเผ่า)แก้วสถิตย์
ถึงแก่กรรม
16/195 ม.1 ซ.ประชาสามัคคี ซ.1
ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
081-293-2537

178
คุณไพเราะ ฉัตรชมชื่น(ไพฑูรย์วงศ์วีระ)
ถึงแก่กรรม
78 ซ.พัฒนาการ 29
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ
10250
02-318-8599

179
คุณภานุพงษ์ โชติสิน
129/358 ม.เพอร์เฟคเพลส ซ.วัดไทรม้า
ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
081-446-6626

180
คุณมนัส สุขสวัสดิ์
99/170 หมู่บ้านรุ่งเจริญ ซ.ลาดพร้าว 31
ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900
089-202-0924, 02-512-2799, 02-513-6532

181
พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ
67/171 ม.ชวนชื่นบางเขน
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
081-830-9395

182
ร.ท.มาโนชญ์ นวลแสง
ถึงแก่กรรม
266/67 ม.15 ต.พิชัย
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52000

ไม่มีรูป•
183
คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
322/152 ซ.อยู่เจริญ 12
ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
12010

184
คุณยุพิน ดิสสะมาน
27 ซ.โชคอำนวย ถ.สุทธิสาร
ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10310
083-188 -2888 Yupin28@yahoo.com

185
คุณยรรยง พวงราช
101/284 ม.ปรีชา ถ.พุทธมณฑลสาย4 ซ.10

ต.กระทุ่มล้ม
สามพราน
นครปฐม
70220
02-521-2108

186
คุณรังสรรค์ ดวงพัตรา
75 ม.8 หมู่บ้านสวัสดิการทหาร 1/1
ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพฯ
10220
02-509-2723

187
คุณวรพงษ์ ตั้งบวรพิเชษฐ์

ไม่มีรูป•
188
คุณวลัยภรณ์ (ชัยศิริอัตถ์) เลาหสุวรรณรัตน์
813 Edgar Avenue,
Coquitlam,
B.C., Canada
V3K 2J7
(604)- 936 3261 Walai@shaw.ca

189
คุณวิเชียร ตั้งก่อสกุล
36/46 ถ.ประชาสงเคราะห์ 21
เขต/แขวงดินแดง
กรุงเทพฯ
10400

190
คุณวิรัช นาคนาเกร็ด

19-21 ซอยประดิพัทธิ์21 ถนนประดิพัทธิ์
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ
10400
081-343-4142

191
พล.ต.ต.วุฒิ พิพัฒนบวรกุล
75 ซ.วิภาวดี 41 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ
10210
081-829-4445, 02-533-5178

192
คุณศุภกร ไชยพฤกษ์กุล
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
193
คุณสมคิด ศิริพันธ์พิริยะ
1274/46 หมู่บ้านจามจุรี 2
รามอินทรา กม.7 บางกะปิ
กรุงเทพฯ
10230
02-510-6830
ไม่มีรูป•
194
คุณสมนึก ชัยเดชสุริยะ
5/12 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10320
02-318-2459
ไม่มีรูป•
195
ร.ท.สมนึก เสียงก้อง
27 ซ.56 ถ.อาคารสงเคราะห์
คลองจั่น แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10310
081-977-5970, 02-377-2139

196
คุณสมพล วณิคพันธุ์
172/2 ซ.14 ตุลา ถ.ติวานนท์
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
089-892-7927, 02-588-0355

197
คุณนิติ คงทน
731 อาคาร พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนอโศก – ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ
10400
086-322-1450

198
คุณสิทธิรัตน์ ถ้ำสุวรรณ
82 ซอยโชคชัย4 ซอย49
ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230
081-611-4655, 02-437-6913

199
คุณสุธีร์ ยืนยง
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
200
คุณสุริยา นานา
31/2 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
10110

201
คุณสุวิชย์ สมสุข
223/76 ซ.22 ถ.จรัลสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
081-927-3631

202
พ.ต.ท.สุวิทย์ หนูเนียม
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
203
คุณสุรเดช กกกลิ่น
ประเทศอังกฤษ

204
คุณเสาวณิต กิมเสวต
24 ติวานนท์ 38 (ซ.ทานสัมฤทธิ์พัฒนา)
ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
081-921-6170, 02-589-3673

205
คุณจิรกิตต์ กสิยพงษ์
ถึงแก่กรรม
238/10 ชั้น5 ห้อง 503 อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์
ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120
085-157-5501, 02-678-1587
ไม่มีรูป•
206
คุณอัญเชิญ วงศ์ศิริ
ถึงแก่กรรม

032-459-118

207
คุณอุทุมพร ธนานันต์
643/65 ถนนนายแท่น
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
16000
089-937-7454

208
คุณเอกรินทร์ ภู่แสนธนาสาร
21/31 สุวรรณประสิทธิ์ ซ.15
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10240
084-752-3220, 02-374-3169

209
คุณอุษา จารุภา
120/12 ม.สัมมากร
ถ.สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ
10240
081-421-0482, 02-373-9570

นิติศาสตร์ (สมทบ)
210
คุณกฤษณะ บวรลักษณ์
374/14-15 ซ.เพชรบุรี 12 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
10400
081-643-0534
ไม่มีรูป•
211
คุณไกรสร บารมีอวยชัย
64/68 ถ.ฉิมพลี- ตลิ่งชัน
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
10170
081-803-7334

212
คุณคำนึง อิสโร

081-918-2377
ไม่มีรูป•
213
นาวาอากาศโทจงใจ สุขอุดม
ส. 1669/360 ม.3 หมู่บ้านปิ่นเจริญ
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210

ไม่มีรูป•
214
คุณจงศิลป์ หวังสงวนกิจ
260/4 ซ.สุขุมวิท 22
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
10110
081-841-3764, 02-258-2104
ไม่มีรูป•
215
คุณจารักษ์ คำสนิท
4/787 หมู่บ้านสหกรณ์ ซ.28
ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10110
02-377-9061
ไม่มีรูป•
216
คุณชัยรัตน์ ไพรสงบ
104/152 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า
ถ.ทุ่งมังกร หมู่ 5 แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
10170
081-866-2508, 02-448-4185

217
คุณณัฐญา วิศวะกุล
301/59 ม.6 ซ.35 ถ.ประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
10210
02-589-0639, 02-594-7405

218
คุณดาววิมล ธีรเวชญาณ
99/194 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

219
คุณถนอม จารุจินดา
ถึงแก่กรรม

ไม่มีรูป•
220
คุณทวีกุล ศิลารัตน์

ไม่มีรูป•
221
คุณทิวา บัณฑิตศรี
501/26 ถนนพระราม 3 หลังตลาดนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
02-285-2584
ไม่มีรูป•
222
คุณธงชัย เจริญผล

ไม่มีรูป•
223
คุณธีระศักดิ์ วัณนาวิบูล
ถึงแก่กรรม
454/230-231 หมู่บ้านทิวสน 1 ซ.จันทราสุข
ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310
081-441-5581, 02-538-9265

224
คุณนรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล

081-816-4526, 02-321-2144
ไม่มีรูป•
225
พ.ต.ท.นิพนธิ์ วิมุตติพงษ์

ไม่มีรูป•
226
คุณสุรวุฒิ วานิชพงษ์พันธ์
116/40 ม.6 ซ.19/6 หมู่บ้านบัวทอง
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
02-925-0367
ไม่มีรูป•
227
ร.ต.ท.เนิ้ม พลายมี

081-857-2707

228
คุณบุญญะ อุดม
39/103 ซ.โชคชัย 4
ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240
02-570-8401
ไม่มีรูป•
229
คุณบุญส่ง ชำนาญกิจ
สำนักงานบุญส่ง ชำนาญกิจ ทนายความ
267/4 ถ.ชนปรีดา อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
80110

ไม่มีรูป•
230
คุณบุญส่ง น้อยโสภณ
714/2 ม.6 แขวงสายไหม
เขตสายไหม
กรุงเทพฯ
10220
02-541-2365

231
น.ท.ปัญญา ภมรสูตร
111/154 ม.5 อัมรินทร์นิเวศน์ 3/1
แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ
10220
081-907-2189, 02-532-3182

232
คุณประทีป ทองสิมา
33 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 77
ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700
02-424-0726
ไม่มีรูป•
233
คุณประสิทธิ์ ตั้งนภากร
101/575 หมู่บ้านซื่อตรง ซ.11
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
02-921-8739

234
คุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ
168/56 ถ.อัครนิวาต
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี
20000
038-282-412
ไม่มีรูป•
235
คุณปรีชา เจริญสาธิต
15/24 ซ.เจริญใจ ถ.เอกมัย
แขวงคลองตันเหนือ
กรุงเทพฯ
10110
081-913-5315
ไม่มีรูป•
236
คุณพิชิต ผลพนิชรัศมี
33/14 ถ.จันทร์ ตรอกจันทร์สะพาน 3
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร
กรุงเทพฯ
10200
02-673-0692

237
คุณพิศิษฐ์ รัตนโกสุม
44/83 เรวดี ซอย7
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
089-202-1537, 02-580-3580
ไม่มีรูป•
238
คุณพิทักษ์ สำราญสุข
88 ถนนเจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา 117
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ
10510
081-989-9719

239
คุณพจน์ ศรีนวล
340/540-1 ม.3 ต.บางปูใหม่
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10280
081-336-2198, 02-323-1478, 02-323-2337
ไม่มีรูป•
240
คุณพิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา
50/106 ม.2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
10150
02-289-3007
ไม่มีรูป•
241
คุณพีระพันธ์ กิจศรีนภดล
โรงแรมกินรี 9/1-3 ถ.มูลเมือง
โรงแรมกินรี 9/1-3 ถ.มูลเมือง
จ.เชียงใหม่
50000

ไม่มีรูป•
242
คุณไพบูลย์ ไชยสมพงษ์พันธ์

ไม่มีรูป•
243
ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
65/660 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700

ไม่มีรูป•
244
คุณพิชัย อภิชาตอมฤต
76/32 ซ.ทานสัมฤทธิ์พัฒนา
ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ไม่มีรูป•
245
คุณภักดี พิทักษ์นราธรรม
47/221 ม.6 งามวงศ์วาน
หลักสี่
กรุงเทพฯ
10210
081-963-3047
ไม่มีรูป•
246
คุณมนูญ สรรคคุณากร
297/12 ซ.วัดบัวขวัญ
ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
081-831-6322

247
คุณมันนะ กีรติจินดา
10 ม.3 แขวงคูฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ
10530
02-543-7298
ไม่มีรูป•
248
คุณเลิศชัย เจริญสมบัติอมร
ถึงแก่กรรม
25/74 ม.19 ซ.พุทธมณฑลสาย 2
ซ.21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10170
02-448-1809
ไม่มีรูป•
249
พ.ต.ท.วันชัย เรืองสีเผือก
11/2 ม.4 ต.ท่าอุเทน

อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม
48120
081-283-7536

250
ร.ท.วิเชียร สอาด
90/135 ซอยทรงสะอาดถ. วิภาวดี-รังสิต
ลาดยาว บางเขน
กรุงเทพฯ
10900

ไม่มีรูป•
251
พ.ต.อ.วินิจ ตันติวงศ์
39/2 ถ.ราเมศวร ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
02-579-2908
ไม่มีรูป•
252
คุณเวก ศิริพิมลวาทิล
112/1174 ถ.บางนา-ตราด
ซอย 46 เขตบางนา
กรุงเทพฯ
10260
02-393-5354
ไม่มีรูป•
253
คุณสกล สกลเดช

081-914-8453
ไม่มีรูป•
254
คุณสงบ มานะพิทักษ์
44/331 ม.10 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
10240
02-395-2736
ไม่มีรูป•
255
คุณสนิท (วัชร) ตงศิริ
419/98 แฟมิลี่ปาร์ค คอนโดมิเนียม
ถนนลาดพร้าว 48
กรุงเทพฯ
10310
083-754-0222

256
คุณสมเกียรติ เกียรติเสริมสกุล
61 ถ.ตรีมิตร ข้างโรงหนังนิวโอเดียน
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
10100
02-235-6473
ไม่มีรูป•
257
คุณสมพงษ์ ปฏิเวชพิศาล
27 ม.4 ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
11140
02-595-1876
ไม่มีรูป•
258
พ.ต.ท.สันติ สิริวัฒนพรกุล
2194/54 ถ.เจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ
10120
081-918-2999
ไม่มีรูป•
259
คุณสุนัย จุลพงศธร
1350/2 อาคารร่วมใจแมนชั่น ซ.ร่วมใจ
ถ.จรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
10600
080-775-6672
ไม่มีรูป•
260
คุณฌรินทร์ รัตนจำนอง
50/54 เสนานิเวศ ซอย 125/2
ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

02- 578-2897

261
คุณสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
88/23 ซอยทิมแลนด์ ถ.งามวงศ์วาน
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
02- 580- 1912

262
คุณสุปัญญา ไชยชาญ
58/1 ซอยโชควัฒนา 5 ถ. สวนผัก
ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
10700
02- 435-1759
ไม่มีรูป•
263
เรือโทสุวรรณ ศรีพรหมมา
69/9 ม.9 ต.บ้านปรก
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
75000
034-751-314

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *